Ungdomar, arbetslöshet och skolfrågor.

Jag fick ett brev av en urinvånare:).

Jag vet att ni i Folkpartiet garanterat har mycket att göra nu innan kommun och riksdagsvalet, men jag skulle bli väldigt glad om ni kunde ta er tid att besvara detta mail.

I min skola ska vi ha en debatt i klassen och jag ska representera Folkpartiet, på agendan står det 2 st punkter som kommer att tas upp under debatten och det är, arbetslöshet och skolfrågor. Jag vet att ni i fp prioriterar att det ska vara ordning och reda i klassrummen och att utbildning ska löna sig. Men vad säger ni om arbetslösheten? Skulle bli väldigt tacksam om ni kunde skriva lite om hur ni ser på arbetslösheten och skolfrågorna.

Här är svaret:

Jo nog finns det att göra men det roligaste är att prata med människor och kommunmedborgare.

Folkpartiet har mycket åsikter om arbetslöshet och sysselsättning.

För att arbetslösheten ska kunna minska behöver fler företag växa och anställa. Folkpartiets politik med sänkta skatter på företagande och arbete är det bästa sättet att skapa nya jobb.

Vi vill:

• Fortsätta att sänka skatten på arbete. Alla ska få behålla minst hälften av en löneförhöjning.

• Underlätta för nya företag att bildas och växa.

• Införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla som arbetar.

En bra politik för jobb och företagande

Grunden för Folkpartiets jobbpolitik är bra villkor för nya och växande företag. Vi vill fortsätta att minska regelkrånglet för företagen och sänka skatterna för framförallt små företag. Vi vill införa särskilda riskkapitalavdrag för den som investerar i nya företag och särskilda avdrag för investeringar i forskning och utveckling. Det kan också bli nödvändigt att sänka bolagsskatten och arbetsgivaravgifterna framöver för att behålla investeringar och arbeten i Sverige.

En bra jobbpolitik kräver också att arbete och utbildning lönar sig. Folkpartiet vill fortsätta att sänka skatten på arbete. Vi vill höja brytpunkten för statlig skatt och sänka den högsta marginalskatten till 50 procent.

En miljon människor som arbetar har idag ingen arbetslöshetsförsäkring. Detta är inte acceptabelt. Folkpartiet vill därför att arbetslöshetsförsäkringen ska omfatta alla som arbetar.

Vi har redan:

  • Sänkt inkomstskatten med drygt 1 500 kronor i månaden för vanliga heltidsarbetande.
  • Sänkt bolagsskatten, arbetsgivaravgifterna och en rad andra skatter för mindre företag.
  • Halverat arbetsgivaravgifterna för alla ungdomar och infört stora skatterabatter för den som anställer någon som står långt från arbetsmarknaden.
  • Minskat regelkrånglet för företagen genom bland annat enklare momsregler och regler för revision.

Jag bifogar dessutom ett brev som vi skickat till alla första- och andragångsväljare i kommunen.

Har du fler frågor är du välkommen att med nya brev eller samtal.

Lycka till!

Den 13 september kom ett nytt brev som ser ut så här, med mina svar:

Hej Michael!

Tack så mycket för ditt mail och för att du svarade så snabbt det ska du ha creed för!

Jag funderar också över ett par andra frågor, ni i Folkpartiet säger ju att ni vill skapa fler lärlingslinjer för unga så att de kan få jobb direkt. Men sänder inte det signalen om att man inte behöver gå en riktig utbildning för att få ett jobb?

Kanske, men det är värt risken eftersom fler kan lära sig ett yrke direkt på en arbetsplats. Vi tror att det ger fler unga möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

Ungdomar som inte orkar med gymnasieskolans teoretiska krav och hoppar av i förtid har mycket svårt att få ett jobb. Fler måste få chansen att gå klart gymnasieskolan och lära sig ett yrke genom att gå som lärling på en arbetsplats. Fler lärlingar – det kommer att ge jobb åt fler unga.

Sverige har idag hög ungdomsarbetslöshet. Visserligen är de allra flesta unga arbetslösa under kortare perioder. Erfarenheter från 1990-talskrisen visar dock att även kortare arbetslöshetsperioder påverkar ungas möjligheter att få fäste på arbetsmarknaden negativt. I en period med hög arbetslöshet är det därför extra viktigt att se till att unga inte fastnar i passivitet.

Flera länder som har mycket lägre ungdomsarbetslöshet än Sverige, som Tyskland och Danmark, har ett utbyggt lärlingssystem. En stor del av de praktiska yrkesutbildningarna sker där direkt på arbetsplatsen istället för på en gymnasieskola. Det gör att eleven får bättre kontakt med arbetslivet och får de kunskaper som behövs på en arbetsplats, samtidigt som lärlingen får betalt under studietiden istället för att genomgå praktiska gymnasie- eller högskoleutbildningar utan att få inkomst.

Regeringen har därför infört lärlingsutbildningar på försök. Om utvärderingen av försöken är positiv vill Folkpartiet bygga ut verksamheten. Lärlingsanställningar kan förmedlas av gymnasiet och utbildningen förläggas till en arbetsplats. Skillnaden mellan ett vanligt yrkesprogram och en lärlingsutbildning är att lärlingarna studerar sina yrkesämnen på en arbetsplats. Däremot deltar de i övrig skolförlagd utbildning.

Eleven, skolan och arbetsgivaren etablerar ett utbildningskontrakt där det framgår villka mål och färdigheter eleven ska uppnå under sin lärlingsperiod. Utöver utbildningskontrakt är eleven även anställd direkt av arbetsgivaren och erhåller en lärlingslön som är något lägre än en full lön.

En annan fråga jag har är: Ni vill införa betyg i årskurs sex, hur anser ni att detta skulle kunna underlätta för eleverna?

Vi vill ha betyg från årskurs sex. Det finns flera skäl till detta. Med betyg blir det tydligare vad eleverna förväntas lära sig i skolan. Den tidiga utvärderingen gör också att lärarna kan upptäcka vilka elever som inte hänger med i undervisningen – och sätta in stöd. Dessutom ger betygen bra information till föräldrarna om hur det går för deras barn i skolarbetet.

Folkpartiet vill också ha fler steg i betygsskalan. Detta införs 2012 – i framtiden kommer betygsskalan att ha fem godkända steg, ett steg för ej godkända kunskaper och ett streck för elever som inte är närvarande i undervisningen. Med fler steg i betygsskalan ger betygen en mer rättvisande bild av hur eleverna ligger till. Dessutom kommer ansträngning att belönas eftersom det blir lättare att höja sitt betyg.

I åk 5 eller åk 6 börjar elever förstå att de blir bedömda av lärarna. Det är därför rimligt att eleverna förstår vilka kriterier som bedömningen baseras på och veta vad som förväntas av dem. Och för lärare är det viktigt att i alla fall en gång om året ta ställning till om en elev har nått kunskapskraven eller inte.

Även föräldrar är betjänta av tidig och tydlig information om deras barns kunskapsutveckling. Muntlig information räcker inte, då den tenderar att fokusera på det sociala. Betyg från årskurs 6 är något som alla kommer att tjäna på.

Det var dem frågor som jag undrade över, vore också tacksam över vad folkpartiet specifikt står för i skolfrågorna.

Alla elever som går ut grundskolan ska ha de kunskaper med sig som de behöver för att klara fortsatta studier. Allra viktigast är baskunskaperna – att kunna läsa, skriva och räkna.

Vi vill att skolan ska ha tydliga kunskapskrav. Därför förtydligar regeringen skolans kurs- och läroplaner. Redan på lågstadiet ska föräldrarna få veta vad skolan förväntar sig av eleverna.

Kunskapskraven ska utvärderas med betyg och nationella prov. De första nationella proven ska ges i årskurs tre.

Genom utvärderingen kan lärarna upptäcka de elever som inte hänger med i undervisningen – och sätta in stöd och hjälp. Vi har därför återinfört speciallärarutbildningen, lärare som är experter på att hjälpa elever med ett visst inlärningsproblem.

Dessutom blir det i framtiden möjligt att överklaga åtgärdsprogram. Det innebär att föräldrarna kan överklaga dels om kommunen inte vill sätta in stöd till deras barn, dels den form av stöd som kommunen ger.

Lärarna är skolans viktigaste resurs. Därför har vi förbättrat lärarutbildningen, gjort den största satsningen någonsin på lärarfortbildning och vill införa en lärarlegitimation.

Skolan ska ha en trygg arbetsmiljö. Därför stärker vi lärarnas befogenheter att ingripa mot elever som beter sig illa. Till exempel får skolan flytta mobbare och lärarna kan beslagta störande föremål.

Kommunaliseringen av skolan var ett misslyckande och Folkpartiet vill att staten åter blir huvudman för skolan. Detta för att få en mer likvärdig skola över hela landet.

Med gymnasieskolan vill vi:

• Att de studieförberedande programmen ska vara inriktade mot högskolestudier och fokusera på ämnesfördjupning.
• Att yrkesprogrammen ska vara inriktade mot yrkeskunskaper och avslutas med en yrkesexamen. Eleverna ska kunna välja om de vill läsa in högskolebehörighet eller inte.

Skolväsendets största utmaningar finns på gymnasiet. Allt för många elever hoppar av och det individuella programmet (IV) är i dag en av gymnasiets största utbildningar.

Men även bland elever som klarat sin gymnasieutbildning finns stora kunskapsbrister. Högskolelärarna menar att de nya studenterna är sämre förberedda nu än tidigare och företagen anser att yrkeseleverna inte har tillräckliga yrkeskunskaper.

Vi har därför föreslagit en omläggning av gymnasieskolan. I framtiden ska gymnasiet både innehålla studievägar för såväl den teoretiskt kunskapstörstiga eleven som för elever som vill utbilda sig inom ett yrke. Tiden för yrkeskunskaper ska öka på yrkesprogrammen – samtidigt minskar mängden allmänteori.

Högskolebehörighet blir en möjlighet, inte en skyldighet. Riktiga lärlingsutbildningar införs där eleven läser sina yrkesämnen på en arbetsplats. Dessutom ska ämnesfördjupning löna sig på de studieförberedande programmen.


Annonser

Om Michael Baumgarten, FP Vaxholm

Hej, här bloggar jag med personliga åsikter om politik och annat. Kom gärna med inlägg och kommentarer. Michael Baumgarten
Det här inlägget postades i Allmänt, Barnomsorg och skola, Näringsliv och sysselsättning, Politik, Skatter och avgifter, Ungdomsfrågor. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s