Naturskyddsföreningen har ställt en del intressanta frågor.

I somras skickade NSF ut några frågor att svara på.

Jag citerar frågor och svar:

-”1. Skydda hela Bogesundslandet

I sitt remissvar angående förslaget till bildande av Bogesundslandets naturreservat, anförde Vaxholms stad att östra delen av Bogesundslandet borde undantas från naturreservatet, och uppvaktade även landshövdingen i ärendet, trots att kommunen i tidigare skeden accepterat naturreservatets utformning. Ställningstagandet har bidragit till att processen för bildandet av reservatet har blivit ytterligare försenad. Kommer ert parti att verka för att Vaxholms stad drar tillbaka sin begäran om en minskning av naturreservatets område?

Svar: Nej.

2. Skydda Blynässkogen

Blynässkogen (grönområdet vid Blynäshagen) fungerar som närnaturområde för en stor del av befolkningen på Vaxön, och besöks också flitigt av både förskolor och skolor. Området naggas för närvarande i kanten av pågående byggnationer och det har även förekommit förslag om mer storskalig exploatering. Kommer ert parti att verka för att Blynässkogen ska förbli oexploaterad?

Svar: Ja.

3. Energikrav i detaljplaner

Många kommuner har i sina detaljplaner börjat ställa krav på en lägre energiförbrukning i nybyggda hus än vad som stipuleras i gällande byggregler. Kommer ert parti att verka för att även Vaxholms stad inför sådana krav i sina detaljplaner?

Svar: Det förefaller vara en god idé.

4. Mål för ekologisk mat

Regeringen satte 2006 upp som mål att en fjärdedel (25%) av den mat som kommuner och landsting serverar 2010 ska vara ekologisk. Ekomatcentrum har i år publicerat en rapport (http://www.ekocentrum.info/files/Rapport%20kommunenkat%202010%20reviderad.pdf) i vilken det framgår att en del kommuner har lyckats nå detta mål. I t ex Lund är andelen ekologisk mat 33%. Vaxholm har en blygsammare andel, 4,7%. Kommer ert parti att verka för att målet 25% ekologisk mat kommer att uppnås, och i så fall vilket år?

Svar: Ökad andel ekologisk mat är bra. Vi prioriterar också att andelen närproducerad mat och dess kvalitet skall öka men har inget slutdatum.

5. Miljösmarta åtgärder

Vaxholms stad skall enligt Viktigt i Vaxholm bli ”en av Sveriges mest miljösmarta kommuner”. För närvarande ligger dock kommunen inte direkt i topp vid olika jämförelser (se t ex http://www.naturskyddsforeningen.se/klimatindex). Vilka konkreta åtgärder vill ert parti satsa på för att kunna uppnå målet?

Svar: Inventering av egna fastigheter för att minska dess energianvändning. Stimulera till alternativa energikällor (vind, sol, vågor) inom kommunen. Inventera VA-lösningar (framför allt enskilda) och stimulera till ökad andel MBR. Käppalaförbundet i en förlängning. Vaxholm bör bli en kommun där en större andel av befolkningen kan artbeta, studera och bo, dvs mindre belastning i bl a infrastruktursystemen. Begränsad privatbilanvändning i på Vaxön. Utveckla kommunaltrafiken på sjön och på väg. Fler cykelbanor. Förändrad sophantering. Konsekvensbeskrivning av åretruntflödet i Halvkaksundet och den mer omfattande fartygstrafiken.” slut citat.

Annonser

Om Michael Baumgarten, FP Vaxholm

Hej, här bloggar jag med personliga åsikter om politik och annat. Kom gärna med inlägg och kommentarer. Michael Baumgarten
Det här inlägget postades i Miljö. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s